top of page

DISCLAIMER.

1. De navolgende bepalingen en condities hebben betrekking op het materiaal op deze site; 
2. Het auteursrecht van het materiaal op deze site berust bij Big D Bookings bv, tenzij anders vermeld; 
3. Het is voor gebruikers toegestaan om materiaal te bekijken, te printen en te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan om de informatie op deze site, bestaande uit teksten, foto's, structuur en opbouw aan te passen of te wijzigen, dan wel te verwijderen. Gebruikers mogen het materiaal niet verspreiden, verzenden, reproduceren of uitgeven (elektronisch of op welke wijze dan ook) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Big D Bookings bv. Alle andere rechten voorbehouden; 
4. Hoewel 
Big D Bookings bv streeft naar juistheid van het geboden materiaal op deze site en zich ervoor inspant dat alle informatie correct is, wordt de informatie geleverd zoals deze is, zonder garantie in welke vorm dan ook. Big D Bookings bv accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of omissies. 
5. 
Big D Bookings bv is niet aansprakelijk voor de gevolgen die het gebruiken van informatie op deze site door, dan wel voor, derden kan hebben. Big D Bookings bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of verlies die veroorzaakt is door het gebruik van de informatie op deze site; 
6. 
Big D Bookings bv aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van welke site dan ook, waar deze site naar verwijst. De hyperlinks worden geleverd zoals deze zijn, zonder garanties in welke vorm dan ook. Daarnaast heeft Big D Bookings bv geen zeggenschap over de informatie van derden op deze site. Big D Bookings bv is niet aansprakelijk voor deze informatie en accepteert geen aansprakelijkheid voor fouten en/of ontbrekende (delen van) informatie van deze derden; 
7. Alle auteurs of leveranciers van een link naar deze site, dienen te weten dat 
Big D Bookings bv de inhoud van deze link niet perse leest, controleert of bewerkt; 
8. 
Big D Bookings bv probeert er zeker van te zijn dat haar publicaties, advertenties en andere aanbiedingen op deze site in volledige overeenstemming zijn met het Belgische recht en met de wetten van andere landen waarvoor de inhoud van deze site is bedoeld. In de gevallen dat een wet van een buitenlands land niet volledig wordt nageleefd, vragen wij bezoekers ons hiervan op de hoogte te stellen, zodat wij de inhoud van de site kunnen aanpassen; 
9. De verklaringen en opinies van bezoekers en adverteerders, gedaan in forums, advertenties of op andere wijze op deze site zijn voor rekening van deze bezoekers en adverteerders en zijn geen verklaringen en opinies van
Big D Bookings bv; 
10. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
Big D Bookings bv vooraf is het verboden te 'deep-linken' naar de sites van Big D Bookings bv. Het is niet toegestaan om sites van Artists & Bands Bookings bv of HTML-pagina's van de sites van Big D Bookings bv op te (laten) roepen in een frame van een ander dan Big D Bookings bv.
11. 
Big D Bookings bv staat wel toe dat zonder schriftelijke toestemming gelinkt wordt naar de hoofdpagina('s) van haar site(s); 
12. Hoewel 
Big D Bookings bv er naar streeft om deze site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven. Big D Bookings bv is niet aansprakelijk voor schade die bezoekers als het gevolg van een virus kunnen oplopen. Men wordt dan ook aangeraden zelf maatregelen tegen virussen te nemen voordat informatie van deze site wordt gedownload.

bottom of page